Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:15:21
Sakin ol, Jake.
1:15:23
Onun ölmesini ister misin? Ýster misin?
1:15:26
Silahýn, at onu.
1:15:32
Silahýný at.
1:15:36
Güzel.
1:15:38
Pek akýllý deðilsin.
1:15:40
Yaklaþtýðýmý anlayamadýn.
1:15:45
Ýþte bu, Jake.
1:15:48
Öleceksin.
1:16:07
Evet, sorun ney, Jake?
1:16:14
Akýllý olmayan geri döndü?
1:16:25
Þaka yapmak için gazeteci yok?
1:16:37
O senin ailen deðil.
1:16:39
O sana bakamaz.
1:16:43
Ama ben yaparým. Ýþte bu yüzden benimle olmaný istiyorum.
1:16:48
Bir fikrim var.
1:16:53
Onu öldüreceksin.
1:16:59
Yap hadi.

Önceki.
sonraki.