Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:14:10
Bay. Savard?
1:14:15
Geçen gece size ulaþmayý denedik.
1:14:22
-O geçen gece buradaydý?
-Tabiki.

1:14:26
Üzgünüm, anneniz....
1:14:29
Aniden kalp krizi geçirdi..
biz elimizden geleni yaptýk.

1:14:32
Bünyesi çok zayýftý.
1:14:34
Onun eþyalarý.
1:14:43
Özür dilerim.
1:14:44
-Cesedini görebilir miyiz?
-Evet. Tabiki.

1:15:21
Sakin ol, Jake.
1:15:23
Onun ölmesini ister misin? Ýster misin?
1:15:26
Silahýn, at onu.
1:15:32
Silahýný at.
1:15:36
Güzel.
1:15:38
Pek akýllý deðilsin.
1:15:40
Yaklaþtýðýmý anlayamadýn.
1:15:45
Ýþte bu, Jake.
1:15:48
Öleceksin.

Önceki.
sonraki.