Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:29:28
Kapýyý aç!
1:29:32
Kapýyý aç!
1:29:36
Aç þu lanet kapýyý!
1:30:01
Güzel, yalnýzca bir tane olan kopyamýz
don paça buzdolabýnda yatýyor.

1:30:05
Tam rapor bekliyorum.
1:30:17
Danny, belki sen birinci olabilirsin
ama ben senden daha iyiyim.

1:30:20
Hayýr.
1:30:21
Hayýr, Ben birinciyim. Kim en iyi?
1:30:24
Ben!
1:30:55
-Postacýyý gördünmü?
-Hayýr.

1:30:59
Hadi gel, alalým.

Önceki.
sonraki.