Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:30:01
Güzel, yalnýzca bir tane olan kopyamýz
don paça buzdolabýnda yatýyor.

1:30:05
Tam rapor bekliyorum.
1:30:17
Danny, belki sen birinci olabilirsin
ama ben senden daha iyiyim.

1:30:20
Hayýr.
1:30:21
Hayýr, Ben birinciyim. Kim en iyi?
1:30:24
Ben!
1:30:55
-Postacýyý gördünmü?
-Hayýr.

1:30:59
Hadi gel, alalým.
1:31:26
Yaðmuru seviyor.
1:31:39
-Merhaba.
-Merhaba.

1:31:44
Geri geleceðini biliyordum.
1:31:45
Buradan gidelim. Gidelim.

Önceki.
sonraki.