Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:31:26
Yaðmuru seviyor.
1:31:39
-Merhaba.
-Merhaba.

1:31:44
Geri geleceðini biliyordum.
1:31:45
Buradan gidelim. Gidelim.

Önceki.
sonraki.