Sweet November
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:02
Neden burayý arýyorsun?
1:11:05
Bunu ne zamandýr yapýyorsun?
Burayý ne zamandýr arýyorsun?

1:11:09
Sana. . .
1:11:11
Konuþamam.
1:11:14
Su anda konuþamam.
1:11:16
Su anda konuþamam dedim.
1:11:24
Her þey yolunda mý?
1:11:29
Kim olduðunu tahmin için
1 0 hakkýn var.

1:11:32
Lanet olsun.
1:11:35
-Bu ne zamandýr devam ediyor?
-Düþündüðün gibi deðil.

1:11:39
Ne zamandýr arkamdan
onunla konuþuyorsun?

1:11:42
Bunu simdi
konuþmak istiyor musun?

1:11:54
Hayýr. Üzgünüm.
1:11:59
Beyler, bu gece dans etmeyeceðim.
Kendimi çok yorgun hissediyorum.

1:12:12
Bu da neydi?
1:12:17
Migreni tutuyor. . .
1:12:19
. . .anlýyor musun?
Korkunç baþ aðrýlarý.

1:12:22
Hayýr, telefon konuþmasý.
Kimdi o?

1:12:26
Kýzkardesi.
1:12:31
Uzun bir hikaye ve
ben anlatmayacaðým.

1:12:57
Hey!
Orada olanlar için üzgünüm.


Önceki.
sonraki.