Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:06:03
Pomagaj si, kakorkoli moreš. Maria bo poèistila.
Nastavi alarm preden greš.

:06:07
In...
:06:11
najboljša si.
:06:13
Adijo, srce.
:06:15
Adijo, srce.
Poklièem te kasneje.

:06:18
Kdaj?
:06:21
- Kdaj?
- Kmalu!

:07:07
Si rezerviral igrišèe?
:07:09
Poèasi. Ne prenesem globokih
razgovorov ob tej neèloveški uri.

:07:13
Oprosti, da sva tako zgodnja,
toda konèati moram do 10-ih.

:07:17
Ne bo ti uspelo ob 8:45, ali ne?
:07:20
- Kako si me našla?
- David Aames, ...

:07:22
preveriti moraš barve èrk
za novo izdajo Risa.

:07:25
- Katere so na izbiro?
- Rumena in rdeèa ali tradicionalna bela.

:07:31
- Premisliti moram o tem.
- David, prosim.

:07:33
Ne zamudi sestanka
z odborom ob 10-ih.

:07:35
Nikomur ne povej, kje sem.
Ne briga me, pa èe klièe sam bog.

:07:38
- Sem zelo, zelo zaposlen.
- Ja...

:07:46
- Se ne moreš nekako znebiti sestanka odbora?
- Sedmih palèkov? Ne.

:07:49
Ti ljudje te spravljajo ob pamet.
:07:51
In to je bila želja mojega oèeta,
ki jih je tudi najel.

:07:57
Si spet porival Julie Gianni, ne?

predogled.
naslednjo.