Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:07:07
Si rezerviral igrišèe?
:07:09
Poèasi. Ne prenesem globokih
razgovorov ob tej neèloveški uri.

:07:13
Oprosti, da sva tako zgodnja,
toda konèati moram do 10-ih.

:07:17
Ne bo ti uspelo ob 8:45, ali ne?
:07:20
- Kako si me našla?
- David Aames, ...

:07:22
preveriti moraš barve èrk
za novo izdajo Risa.

:07:25
- Katere so na izbiro?
- Rumena in rdeèa ali tradicionalna bela.

:07:31
- Premisliti moram o tem.
- David, prosim.

:07:33
Ne zamudi sestanka
z odborom ob 10-ih.

:07:35
Nikomur ne povej, kje sem.
Ne briga me, pa èe klièe sam bog.

:07:38
- Sem zelo, zelo zaposlen.
- Ja...

:07:46
- Se ne moreš nekako znebiti sestanka odbora?
- Sedmih palèkov? Ne.

:07:49
Ti ljudje te spravljajo ob pamet.
:07:51
In to je bila želja mojega oèeta,
ki jih je tudi najel.

:07:57
Si spet porival Julie Gianni, ne?
:08:01
Vem, da je nekdo bil tam,
ko sem klical.

:08:03
Imel si ta ton v glasu...
:08:05
"Oh, ne, stari, prehladil sem se.
Nocoj bom ostal doma..."

:08:09
Jaz sem prehlajen.
:08:12
- Bil sem sam.
- Prav.

:08:15
- S svojim življenjem lahko poèneš,
kar želiš. - Hvala.

:08:17
Toda nekega dne boš spoznal,
kaj je ljubezen v resnici.

:08:20
Je "kislo" in "sladko".
:08:22
In jaz poznam "kislo", kar mi dovoljuje,
da cenim "sladko".

:08:27
Julie Gianni je prijateljica.
:08:29
Vèasih spiva skupaj.
:08:33
Kaj? Kaj?
:08:36
- Kaj?
- Moje sanjsko dekle...

:08:39
Julie Gianni...
:08:41
je tvoja "jebaèica".
:08:45
- Kaj si želiš poslušati?
- Poèasi, èlovek.

:08:47
Kaj imamo tu?
Barcelona, Looper.

:08:52
Radiohead?
:08:53
Pazi! Pazi!

predogled.
naslednjo.