Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:31:02
Pravzaprav ne.
:31:05
Poroèen sem 22 let.
:31:08
Imaš veèerjo s svojima hèerama.
:31:12
Tako je, imam.
:31:14
Takrat sem imel zapletene sisteme z ženskami...
:31:17
ne bi verjel.
:31:22
Kot... kaj?
:31:27
Hej, doktor, ne bodi melanholièen
za tridesetimi sekundami, ko si bil samski...

:31:31
pred davnimi èasi.
:31:33
- Misliš, da poènem to?
- O, da.

:31:37
Morda imaš prav.
:31:40
Nadaljujmo.
Èas ni najin prijatelj.

:32:16
Samo najine slabosti, to je vse,
kar nama je dovoljeno narisati.

:32:21
Nikoli prej nisem narisala
tako resniène podobnosti.

:32:27
Moja je konèana.
:32:28
Že? Trenutek...
:32:36
Narejeno.
:32:41
- Tako me vidiš?
- Morda nisem dodala dovolj denarja.

:32:44
Ne, nekaj kar bi videl na steni
v restavraciji v peklu.

:32:48
To je èudovito.
Podpiši jo.

:32:57
- Poglejva... Poglejva tvojo.
- Ne.


predogled.
naslednjo.