Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:32:16
Samo najine slabosti, to je vse,
kar nama je dovoljeno narisati.

:32:21
Nikoli prej nisem narisala
tako resniène podobnosti.

:32:27
Moja je konèana.
:32:28
Že? Trenutek...
:32:36
Narejeno.
:32:41
- Tako me vidiš?
- Morda nisem dodala dovolj denarja.

:32:44
Ne, nekaj kar bi videl na steni
v restavraciji v peklu.

:32:48
To je èudovito.
Podpiši jo.

:32:57
- Poglejva... Poglejva tvojo.
- Ne.

:33:01
Daj mi to.
:33:15
Slabo se poèutim.
:33:17
Rekel si, da boš
narisal karikaturo.

:33:21
Vem. Nisem mogel.
:33:23
Tako te vidim.
:33:28
Zelo dobro.
:33:32
Prodal ti jo bom.
:33:34
Ti pošast.
:33:37
Koliko hoèeš zanjo?
:33:41
En poljub.
:33:49
Ta nasmeh bo moj konec.
:33:54
In kaj se bo zgodilo,
ko te bo jutri poklical prijatelj?

:33:59
Sreèal te je le nekaj ur
pred mano. On bi naredil isto.


predogled.
naslednjo.