Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:48:00
Niè.
:48:06
Kaj se je zgodilo zatem?
:48:07
Kaj se je zares zgodilo?
:48:10
Kaj, ali nisi prebral poroèila?
:48:14
V komi sem bil tri in pol tedne.
:48:16
Moj obraz in moja roka unièena
in moja èeljust je bila poèena na 4 mestih.

:48:21
Nobena operacija ni bila
mogoèa zaradi kome.

:48:26
Ne moreš èutiti teme...
:48:29
ali odrevenelosti.
:48:32
Sploh ne èutiš.
:48:34
In potem...
:48:36
sem se vrnil v življenje.
:48:41
Tako kot tisti pes.
:48:43
Benny. Veš, pes Benny.
:48:47
Benny. Pes Benny.
:48:49
Le, da moje življenje
ni bilo veè normalno.

:48:53
Imam ubijajoèe migrene...
poškodovane živce.

:48:57
Zakaj?
:48:58
Tako deluje veliki biznis...
:49:02
Sluèajne nesreèe...
:49:04
Nezgoda v življenjskem stilu.
:49:07
To niso sluèajnosti.
:49:08
Kako misliš, da se
prelomijo "neprepustne" pogodbe?

:49:13
To so prevrati moèi.
:49:17
Jaz sem iz Ohia.
:49:20
Tam tega ni.
:49:22
Vsak dan so v novicah
toèno med vrsticami.

:49:27
Nekdo mi je to storil.
:49:30
Moj oèe je pisal
o tem v knjigi.

:49:33
Prvo poglavje, prva stran...
:49:35
prvi odstavek...
:49:37
"Kaj je odgovor na 99
od stotih vprašanj?"

:49:43
"Denar."
:49:44
David, David, poglej,
noèem da te skrbi.

:49:47
Držim jih proè,
toda imamo problem.

:49:50
Predpisi odbora šèitijo
tvojih 51 % glasov,

:49:53
samo, èe si
mentalno sposoben.

:49:56
Žal mi je,
da je ubogo dekle umrlo,

:49:58
toda odboru si s svojo nesreèo dal
v roke precejšnje darilo.


predogled.
naslednjo.