Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:49:02
Sluèajne nesreèe...
:49:04
Nezgoda v življenjskem stilu.
:49:07
To niso sluèajnosti.
:49:08
Kako misliš, da se
prelomijo "neprepustne" pogodbe?

:49:13
To so prevrati moèi.
:49:17
Jaz sem iz Ohia.
:49:20
Tam tega ni.
:49:22
Vsak dan so v novicah
toèno med vrsticami.

:49:27
Nekdo mi je to storil.
:49:30
Moj oèe je pisal
o tem v knjigi.

:49:33
Prvo poglavje, prva stran...
:49:35
prvi odstavek...
:49:37
"Kaj je odgovor na 99
od stotih vprašanj?"

:49:43
"Denar."
:49:44
David, David, poglej,
noèem da te skrbi.

:49:47
Držim jih proè,
toda imamo problem.

:49:50
Predpisi odbora šèitijo
tvojih 51 % glasov,

:49:53
samo, èe si
mentalno sposoben.

:49:56
Žal mi je,
da je ubogo dekle umrlo,

:49:58
toda odboru si s svojo nesreèo dal
v roke precejšnje darilo.

:50:01
Hoèejo proglastiti
tvojo nezmožnost.

:50:05
Toda vrnil si se.
:50:08
Meni se zdiš vredu,
torej se boriva proti zajebancem...

:50:12
in si popolnoma opomori.
:50:14
In morda bi se pokazal ljudem, ja?
:50:16
Zadnjiè, ko sva bila
skupaj, si bil v komi

:50:19
in bil si zelo grob
do mene.

:50:22
Nisi rekel niti besede.
:50:24
No, govorice o moji smrti
so bile rahlo pretirane.

:50:33
Komu sem lahko zaupal?
:50:35
Mravlje so zavzemale mravljišèe.
:50:40
Komu sem lahko zaupal?

predogled.
naslednjo.