Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:50:01
Hoèejo proglastiti
tvojo nezmožnost.

:50:05
Toda vrnil si se.
:50:08
Meni se zdiš vredu,
torej se boriva proti zajebancem...

:50:12
in si popolnoma opomori.
:50:14
In morda bi se pokazal ljudem, ja?
:50:16
Zadnjiè, ko sva bila
skupaj, si bil v komi

:50:19
in bil si zelo grob
do mene.

:50:22
Nisi rekel niti besede.
:50:24
No, govorice o moji smrti
so bile rahlo pretirane.

:50:33
Komu sem lahko zaupal?
:50:35
Mravlje so zavzemale mravljišèe.
:50:40
Komu sem lahko zaupal?
:51:42
Lobanjska struktura
je bila postavljena s 30 vijaki...

:51:46
in prièvršèena z mikroplošèicami
in kostnimi delèki iz spodnje èeljusti.

:51:50
Izgleda, da presajen hrustanec
vzdržuje strukturo lic.

:51:53
Nažalost, zaradi tega,
ker si bil v komi...

:51:55
Zdravniki. Njihova moè
je v žargonu, zato se pripravi.

:51:59
Je to postopek za vse
dvostranske periorbitalne hematome


predogled.
naslednjo.