Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:54:01
Estetski nadomestek deluje,
:54:03
èustveno in v resnici.
:54:06
Umetna masa v estetskem šèitu
tudi blokira škodljive žarke

:54:09
in pomaga pri
regeneraciji celic.

:54:13
Torej je to
estetski regeneracijski šèit.

:54:16
Tako je. Natanèno tako.
:54:18
Ergonomske lastnosti plošène pregrade
omogoèajo, da se prilagaja

:54:21
gibom vašega pravega obraza.
:54:23
Vidim.
:54:25
- To je uporabna stvar.
- Dobro.

:54:29
Ker, za trenutek sem že mislil,
da govoriva

:54:32
o zajebani maski.
:54:36
To je maska samo,
:54:38
èe jo imaš za takšno.
:54:40
Oh, ne. Izvrstna je. S tem sem
popolnoma preskrbljen za Noè èarovnic.

:54:46
Kaj pa ostalih 364 dni v letu?
:55:05
Moja nova podoba
je zaèela dobivati obliko.

:55:08
Moj ponovni nastop sem planiral
:55:11
kot invazijo na Normandijo.
:55:13
Sofia. Sofia. Sofia.
:55:17
Sofia. Sofia... Serrano.
:55:21
Kar rekel bom.
:55:23
Naredil sem domaèo nalogo.
:55:25
Prebral sem vse beležke.
:55:28
Thomas Tipp je imel prav.
:55:30
Ljudje bodo spet brali.
:55:34
Bil sem prisoten na meseènem sestanku
s Sedmimi paèki preko video povezave.

:55:38
Ker ljudje ne kupujejo knjig.
:55:40
- Investirajmo.
- To je bila vojna.

:55:44
Postal sem moènejši na naèine,
ki jih prej nikoli nisem poznal.

:55:47
In 5. decembra
:55:50
so moja letala preplavila nebo.
:55:52
Povratek Davida Aamesa, ml...
:55:55
Državljana Dilda.

predogled.
naslednjo.