Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:55:05
Moja nova podoba
je zaèela dobivati obliko.

:55:08
Moj ponovni nastop sem planiral
:55:11
kot invazijo na Normandijo.
:55:13
Sofia. Sofia. Sofia.
:55:17
Sofia. Sofia... Serrano.
:55:21
Kar rekel bom.
:55:23
Naredil sem domaèo nalogo.
:55:25
Prebral sem vse beležke.
:55:28
Thomas Tipp je imel prav.
:55:30
Ljudje bodo spet brali.
:55:34
Bil sem prisoten na meseènem sestanku
s Sedmimi paèki preko video povezave.

:55:38
Ker ljudje ne kupujejo knjig.
:55:40
- Investirajmo.
- To je bila vojna.

:55:44
Postal sem moènejši na naèine,
ki jih prej nikoli nisem poznal.

:55:47
In 5. decembra
:55:50
so moja letala preplavila nebo.
:55:52
Povratek Davida Aamesa, ml...
:55:55
Državljana Dilda.
:56:37
Ne boš verjela...
:56:41
toda to sem jaz,
ko se smejim.

:56:51
Dolgo se nisva videla.
:56:53
Poskušala sem priti do tebe,
vendar mi tvoji ljudje niso pustili.

:56:57
Jaz se nisem hotel videti, ok?
:56:59
Toda nato...

predogled.
naslednjo.