Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:07:02
Daj, èlovek, brata sva.
:08:45
Odpri oèi.
:08:53
To je poceni finta
za soèustvovanje.

:08:56
V redu sem.
:08:59
In delovalo je. Vstani.

predogled.
naslednjo.