Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:06:02
Kaj si rekel Julie Gianni
v noèi nesreèe?

:06:07
Kaj?
:06:09
Rekel si ji,
da je "jebaèica".

:06:13
Nikoli.
:06:16
Bila je malo bolj kot
razjarjena zaradi tega.

:06:19
A si èuval to sranje
vse do zdaj?

:06:23
Nikoli nisem govoril z njo.
:06:29
Karkoli...
:06:33
Vseeno...
:06:35
kdo pa sem, èe ti ne morem
reèi, da nisi grd?

:06:39
Daj no.
:06:41
Nasmej se iz vljudnosti.
:06:44
O, Brian, tako sem zjeban.
:06:47
Samo èisto zjeban sem.
:06:51
Hej, Brian, daj no.
:06:56
Midva sva najboljša prijatelja!
:06:59
Midva sva brata!
:07:02
Daj, èlovek, brata sva.

predogled.
naslednjo.