Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:05:00
Kmalu se sreèamo.
:05:11
Spet te bova poklicala,
da greš z mano ven.

:05:16
Poklicala te bova.
:05:18
Noro smo se imeli, David.
:05:20
Želim ti lep veèer.
:05:22
Èakaj, èakaj, èakaj.
Kam greš?

:05:24
Moje kolo... je tam zadaj.
Kmalu se dobimo.

:05:27
In prinesi svojo masko,
èe hoèeš. Navajam se je.

:05:32
Poèakaj malo.
:05:34
Kaj?
:05:37
Ne vem.
:05:39
Poglej, malo preveè si spil.
Poklièi me jutri, èe hoèeš.

:05:42
Jutri si bom želel,
da bi bil mrtev.

:05:48
Ne, ne boš.
Samo spati moraš.

:05:54
- Hej. Hej!
- Kaj?

:06:02
Kaj si rekel Julie Gianni
v noèi nesreèe?

:06:07
Kaj?
:06:09
Rekel si ji,
da je "jebaèica".

:06:13
Nikoli.
:06:16
Bila je malo bolj kot
razjarjena zaradi tega.

:06:19
A si èuval to sranje
vse do zdaj?

:06:23
Nikoli nisem govoril z njo.
:06:29
Karkoli...
:06:33
Vseeno...
:06:35
kdo pa sem, èe ti ne morem
reèi, da nisi grd?

:06:39
Daj no.
:06:41
Nasmej se iz vljudnosti.
:06:44
O, Brian, tako sem zjeban.
:06:47
Samo èisto zjeban sem.
:06:51
Hej, Brian, daj no.
:06:56
Midva sva najboljša prijatelja!
:06:59
Midva sva brata!

predogled.
naslednjo.