Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:13:00
David! Hej, brat moj.
:13:03
Resnièno slabo sem se poèutil
zaradi najinega zadnjega razgovora.

:13:05
Rekel je, da je odkril novo obliko
rekonstrukcijske kirurgije

:13:09
s pomoèjo zdravnika iz Berlina.
:13:11
Zdravo .
:13:12
Naslednje, kar vem je,
da so me našopali z zdravili,

:13:15
za katera nisem še nikoli slišal,
in smo šli.

:13:19
Èe bi Bog bil
kdo od nas...

:13:25
le moèvirje
kot kdo od nas...

:13:29
poskušajoè najti pot domov.
:13:32
Dober glas ima.
:13:34
55.
:13:36
Možnosti, kot so rekli,
so bile ena od treh,

:13:38
da se bodo glavoboli
lahko zmanjšali za 50 odstotkov

:13:41
in da bo obrazno tkivo
lahko obnovljeno.

:13:43
Prvi, ki bo uporabil koncept
endoskopske perorbitalne liène optike.

:13:48
Kje bomo jedli kasneje?
:13:49
Ne znam ti niti povedati,
kaj so naredili.

:13:52
Meni se je zdelo kot
znanstvena fantastika.

:13:54
Maddona poje tisto pesem,
"Borderline".

:13:56
- To je bila hudièevo dobra pesem.
- In še en izrezek.

:13:58
To bo prav lep moški,
ko bom konèal.

:14:01
Seveda sem bil nezaupljiv.
:14:05
Ti ne bi bil?
:14:07
Nezaupljiv do koga, do èesa?
:14:10
Doktor, ...
:14:11
ko te enkrat zapeljejo z mostu
pri hitrosti 130 km/h...

:14:15
nekako zraven ne povabiš sreèe,
brez popolnega telesnega pregleda.

:14:24
S tveganjem,
da te bom dolgoèasil, ...

:14:26
ti lahko predstavim
drugaène argumente.

:14:30
Nekoè sem poznal moškega...
:14:32
ki je bil resnièni samotar.
:14:35
Nekega dne se je
zbudil pri 40-ih...

:14:37
z dvema hèerama, ki sta
dali smisel njegovemu življenju

:14:40
in nenadoma je zaèel hoditi
na brezkonène šolske igrice

:14:43
in prihaja domov ob 9:20
na veèerne pogovore

:14:46
in preživlja najboljše obdobje
svojega življenja.

:14:51
Njegov priljubljeni Beatle je bil
nekoè John, zdaj pa je Paul.

:14:57
Vedno mi je bil všeè... George.

predogled.
naslednjo.