Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:14:01
Seveda sem bil nezaupljiv.
:14:05
Ti ne bi bil?
:14:07
Nezaupljiv do koga, do èesa?
:14:10
Doktor, ...
:14:11
ko te enkrat zapeljejo z mostu
pri hitrosti 130 km/h...

:14:15
nekako zraven ne povabiš sreèe,
brez popolnega telesnega pregleda.

:14:24
S tveganjem,
da te bom dolgoèasil, ...

:14:26
ti lahko predstavim
drugaène argumente.

:14:30
Nekoè sem poznal moškega...
:14:32
ki je bil resnièni samotar.
:14:35
Nekega dne se je
zbudil pri 40-ih...

:14:37
z dvema hèerama, ki sta
dali smisel njegovemu življenju

:14:40
in nenadoma je zaèel hoditi
na brezkonène šolske igrice

:14:43
in prihaja domov ob 9:20
na veèerne pogovore

:14:46
in preživlja najboljše obdobje
svojega življenja.

:14:51
Njegov priljubljeni Beatle je bil
nekoè John, zdaj pa je Paul.

:14:57
Vedno mi je bil všeè... George.
:15:01
Vse je odvisno od posameznika, ali ne?
:15:04
Povej mi,
kaj je zate sreèa?

:15:06
Kaj je zate sreèa, David?
:15:10
- Kaj èe bi vprašal kaj drugega?
- Ne boš mi pokazal svojega obraza.

:15:13
Ali boš?
:15:15
Torej... nazaj na èasovno linijo.
:15:19
Pohiti. Premakniva se skozi to.
:15:21
David!
:15:24
David?
:15:26
Kaj?
:15:29
Moraš sneti protezo.
:15:31
Noèem vedeti,
kaj je pod tem.

:15:33
Vse bo dobro. Boš videl.
:15:35
- Jutri bom šel.
- Danes boš šel.

:15:37
Sem že poklical Pomeranza
in prestavil na sredo.

:15:44
Kaj?
:15:48
Upam, da ti je ženska na
sprejemnici povedala, da je to sranje.

:15:53
Še en dan veè ni pomemben.
Poleg tega bo Mustang popravljen.

:15:57
Naèrt je bil, da gremo z Mustangom.
Mustang pa ni pripravljen.


predogled.
naslednjo.