Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:38:03
O, bog!
:38:04
Tako strah me je
moèi tega.

:38:09
O, David!
:38:30
Rdeèa obleka, èevlji s paskom.
:38:41
To je najbolšja stvar,
ki sem jo kadarkoli slišal.

:38:46
V drugem življenju,
ko bova oba maèki.

:38:55
Kaj se dogaja?
:38:59
Hej, èlovek, kaj se dogaja?
:39:05
Ti kurba!
:39:09
Noèem videti tvojega obraza!

predogled.
naslednjo.