Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:39:05
Ti kurba!
:39:09
Noèem videti tvojega obraza!
:40:21
Jaz sem to naredil, ali ne?
:40:25
Vendar se ne poèutim,
kot da bi koga ubil.

:40:31
- David...
- Poèutim se, kot...

:40:33
- Kdo je bil moški...
- ...da sem v sanjah.

:40:36
...v restavraciji?
:40:56
Vèasih...
:40:58
se um obnaša,
kot da bi bili v sanjah.


predogled.
naslednjo.