Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:40:21
Jaz sem to naredil, ali ne?
:40:25
Vendar se ne poèutim,
kot da bi koga ubil.

:40:31
- David...
- Poèutim se, kot...

:40:33
- Kdo je bil moški...
- ...da sem v sanjah.

:40:36
...v restavraciji?
:40:56
Vèasih...
:40:58
se um obnaša,
kot da bi bili v sanjah.

:41:01
Obrazi se spreminjajo.
Ljudje postanejo drugi ljudje.

:41:06
Podzavest je moèna stvar.
:41:10
Z Julio si ravnal brezskrbno, ali ne?
:41:23
Tvoji obèutki glede odgovornosti
ali krivde zaradi Julie...

:41:27
bi lahko preprosto spremenili
Sofio v Julie.

:41:33
Ali veš, kaj je neprištevnost?
:41:36
Rabim tvojo pomoè.
:41:39
Vse kar vem je,
da si ubil svoje dekle...

:41:42
in ne vem,
kaj se ti mota v glavi.

:41:45
Tvojo pomoè rabim.
:41:47
Na tem primeru bi delal za vedno,
èe bi lahko,

:41:49
vendar nama je zmanjkalo èasa.
:41:56
Kako me boš zagovarjal?

predogled.
naslednjo.