Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:41:01
Obrazi se spreminjajo.
Ljudje postanejo drugi ljudje.

:41:06
Podzavest je moèna stvar.
:41:10
Z Julio si ravnal brezskrbno, ali ne?
:41:23
Tvoji obèutki glede odgovornosti
ali krivde zaradi Julie...

:41:27
bi lahko preprosto spremenili
Sofio v Julie.

:41:33
Ali veš, kaj je neprištevnost?
:41:36
Rabim tvojo pomoè.
:41:39
Vse kar vem je,
da si ubil svoje dekle...

:41:42
in ne vem,
kaj se ti mota v glavi.

:41:45
Tvojo pomoè rabim.
:41:47
Na tem primeru bi delal za vedno,
èe bi lahko,

:41:49
vendar nama je zmanjkalo èasa.
:41:56
Kako me boš zagovarjal?
:42:02
Zaèasna neprištevnost.
:42:05
To je tvoja najboljša možnost.
:42:08
Mislim, da mi ne bodo verjeli.
:42:12
Kaj ti verjameš?
:42:16
Verjameš ali ne,
skrbi me zate.

:42:23
Postal si mi kot
družinski èlan.

:42:29
Noèem te pustiti na cedilu, David,
toda potreboval sem veè.

:42:33
Potreboval sem...
:42:35
Potreboval sem odgovor.
:42:37
Mislim, menil sem celo,
da je obstajala veè kot dobra možnost,

:42:41
da ti je nekdo hotel zagosti.
:42:43
Morda je to bil odbor.
:42:45
Toda ne morem
preseèi svojih dolžnosti.

:42:53
Jaz sem le psiholog.
:42:57
In zdaj moram iti.

predogled.
naslednjo.