Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:42:02
Zaèasna neprištevnost.
:42:05
To je tvoja najboljša možnost.
:42:08
Mislim, da mi ne bodo verjeli.
:42:12
Kaj ti verjameš?
:42:16
Verjameš ali ne,
skrbi me zate.

:42:23
Postal si mi kot
družinski èlan.

:42:29
Noèem te pustiti na cedilu, David,
toda potreboval sem veè.

:42:33
Potreboval sem...
:42:35
Potreboval sem odgovor.
:42:37
Mislim, menil sem celo,
da je obstajala veè kot dobra možnost,

:42:41
da ti je nekdo hotel zagosti.
:42:43
Morda je to bil odbor.
:42:45
Toda ne morem
preseèi svojih dolžnosti.

:42:53
Jaz sem le psiholog.
:42:57
In zdaj moram iti.
:43:03
Te bom videl na sojenju?
:43:07
Ne, jaz sem...
:43:10
Jaz sem samo "otvoritveni akt".
:43:30
Pozavarovanje je naša specialnost.
To je moto "Life Extensiona".

:43:44
Benny je pes,
ki je bil zamrznjen 3 mesece

:43:47
in odmrznjen,
da bi živel normalno življenje.

:43:49
Life Extension se lahko prevede
tudi v èloveško obliko.

:43:54
Kako dosežeš tako stvar?
:43:56
72 krioniranih pacientov
:43:59
je trenutno v naših prostorih
v New Brunswicku.


predogled.
naslednjo.