Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:46:01
Ne mislim, da bog
tega ne odobrava.

:46:04
"Krionizacija:
pot ponovnega prebujenja

:46:07
po konserviranju èoveškega telesa
pri zelo nizkih temperaturah."

:46:11
Tudi Julesu Vernu so se smejali.
:46:13
David, ti nisi...
:46:15
G. McCabe, kako ste kaj?
Jaz sem Rebecca Dearborn.

:46:21
Life Extension ali LE,
kot ga radi imenujemo,

:46:25
je bežen pogled v prihodnost.
:46:28
To je vstopnica.
:46:29
Ne v smislu mladoletnosti,
paè pa v globoko pomenskem smislu,

:46:33
ki se lahko rodi
le v èloveškem srcu.

:46:38
DNK zapis èloveškega telesa
je razrešen.

:46:41
Kmalu bodo srène bolezni, rak,
:46:44
in še mnogo tega, stvar preteklosti.
:46:46
Zelo preprosto,
tvoja tesnoba, tvoje nezadovoljstvo,

:46:50
celo tvoja smrt
ni veè potrebna...

:46:53
v tradicionalnem smislu.
:46:54
Kakršnakoli bolezen se skriva
za to masko, je zaèasna.

:47:00
V roku ene ure
od tvoje smrti...

:47:02
bo LE prenesel tvoje telo v komoro,
:47:05
kjer te bomo zapeèatili in zamrznili
pri 196 stopinjah pod nièlo.

:47:10
Izpadi elektrike, potresi...
:47:12
niè ne bo vplivalo na tvojo
zaèasno hibernacijo.

:47:15
Si podpisal pogodbo
s temi ljudmi, David?

:47:21
Kakšna je opcija Lucid Dream?
:47:24
Dobra izbira.
:47:26
Lucid Dream je najnovešja
opcija Life Extensiona.

:47:29
Za majhen dodatek
:47:31
nudimo krionièno zvezo
:47:35
znanosti in zabave.
:47:38
"Cryo-tainment".
:47:44
Nekaterim je ta predstavitev
v pomoè.

:47:52
V meni je vesolje.

predogled.
naslednjo.