Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:45:00
Imamo sodni nalog.
:45:05
Mislim, da sem že bil tukaj.
:45:20
Ime ji je Libby.
:45:21
Dobro jutro, g. McCabe.
:45:24
Jaz sem Libby.
Tu sem, da ti pomagam.

:45:28
On je moj sin.
Zelo je sramežljiv.

:45:31
Nisi pri medijih ali pa
del kakega pravnega konzorcija, pravilno?

:45:35
Ne.
:45:37
Doborodošli v Life Extensionu.
:45:39
Poglejte našo ponudbo.
Sledite mi, prosim.

:45:42
Lahko poèakaš tu zunaj.
:45:45
Sreèali se boste z
Rebecco Dearborn...

:45:48
mojim idolom.
:45:52
Nisem veè potrebovala boleèine.
To sem že izkusila.

:45:55
Hoèejo, da se vležeš in umreš.
Life Extension hoèe, da živiš.

:46:01
Ne mislim, da bog
tega ne odobrava.

:46:04
"Krionizacija:
pot ponovnega prebujenja

:46:07
po konserviranju èoveškega telesa
pri zelo nizkih temperaturah."

:46:11
Tudi Julesu Vernu so se smejali.
:46:13
David, ti nisi...
:46:15
G. McCabe, kako ste kaj?
Jaz sem Rebecca Dearborn.

:46:21
Life Extension ali LE,
kot ga radi imenujemo,

:46:25
je bežen pogled v prihodnost.
:46:28
To je vstopnica.
:46:29
Ne v smislu mladoletnosti,
paè pa v globoko pomenskem smislu,

:46:33
ki se lahko rodi
le v èloveškem srcu.

:46:38
DNK zapis èloveškega telesa
je razrešen.

:46:41
Kmalu bodo srène bolezni, rak,
:46:44
in še mnogo tega, stvar preteklosti.
:46:46
Zelo preprosto,
tvoja tesnoba, tvoje nezadovoljstvo,

:46:50
celo tvoja smrt
ni veè potrebna...

:46:53
v tradicionalnem smislu.
:46:54
Kakršnakoli bolezen se skriva
za to masko, je zaèasna.


predogled.
naslednjo.