Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:52:38
David Aames.
:52:40
Mislim, da je èas, da se spodobno
ponovno predstaviva.

:52:43
Moje ime je Edmund Ventura,
sem iz Oasis Project.

:52:46
Prej Life Extension, LE.
:52:49
- Tehnièna pomoè.
- Da.

:52:51
Da, jaz sem tvoja
tehnièna pomoè...

:52:53
...in prviè sva se sreèala
pred 150 leti.

:52:56
O, sranje.
:52:59
Prodali ste mi Lucid Dream.
:53:03
Kaj hudièa se je zgodilo?
:53:05
Poskusil sem te posvariti
v baru, David.

:53:07
Povedal sem ti, da moraš
vaditi kontrolo samega sebe,

:53:09
da je vse odvisno
od tvojega uma.

:53:12
Vse to...
:53:14
vse je tvoja kreacija.
:53:16
In zdaj se bližava tvojemu
resniènemu trenutku odloèitve.

:53:20
Resnièni trenutek odloèitve?
:53:22
Da.
:53:28
Kdaj se je zaèel Lucid Dream?
:53:30
Se spomniš dneva
v noènem klubu?

:53:32
Kmalu se bova sreèala.
:53:35
Te noèi, potem ko je Sofia odšla
in si zaspal na ploèniku...

:53:39
to je bil trenutek,
ki si ga izbral za spojitev.

:53:42
- Spojitev?
- Spojitev.

:53:45
Konec tvojega resniènega življenja
in zaèetek LE-ovega Lucid Dream.

:53:49
Spojitev mnogih, mnogih let,
ki so minila,

:53:52
medtem ko si bil zamrznjen
in si sanjal.

:53:54
Od trenutka,
ko si se prebudil na tisti cesti,

:53:57
ni bilo v tradicionalnem smislu
niè realnega.

:53:59
Odpri oèi.

predogled.
naslednjo.