Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:53:03
Kaj hudièa se je zgodilo?
:53:05
Poskusil sem te posvariti
v baru, David.

:53:07
Povedal sem ti, da moraš
vaditi kontrolo samega sebe,

:53:09
da je vse odvisno
od tvojega uma.

:53:12
Vse to...
:53:14
vse je tvoja kreacija.
:53:16
In zdaj se bližava tvojemu
resniènemu trenutku odloèitve.

:53:20
Resnièni trenutek odloèitve?
:53:22
Da.
:53:28
Kdaj se je zaèel Lucid Dream?
:53:30
Se spomniš dneva
v noènem klubu?

:53:32
Kmalu se bova sreèala.
:53:35
Te noèi, potem ko je Sofia odšla
in si zaspal na ploèniku...

:53:39
to je bil trenutek,
ki si ga izbral za spojitev.

:53:42
- Spojitev?
- Spojitev.

:53:45
Konec tvojega resniènega življenja
in zaèetek LE-ovega Lucid Dream.

:53:49
Spojitev mnogih, mnogih let,
ki so minila,

:53:52
medtem ko si bil zamrznjen
in si sanjal.

:53:54
Od trenutka,
ko si se prebudil na tisti cesti,

:53:57
ni bilo v tradicionalnem smislu
niè realnega.

:53:59
Odpri oèi.
:54:00
Tvoj Lucid Dream
nadzoruje Life Extension

:54:03
in skupina znanstvenikov,
ki sledijo vsaki tvoji misli...

:54:07
celo ta trenutek.
:54:11
Oprosti mi.
Razburjam ti misli.

:54:17
Nisem velik ljubitelj višin.
:54:20
Vem.
:54:22
To kar se je v resnici zgodilo,
smo izbrisali iz tvojega spomina.

:54:25
- Izbrisali?
- Zamenjali.

:54:28
Z boljšim življenjem...
:54:29
pod tem...
:54:31
èudovitim, Monetovskim nebom.
:54:35
Ki ga je imela moja mama najraje.
:54:37
Boljše življenje,
ker si imel Sofio.

:54:41
Svoj Lucid Dream si oblikoval
iz ikonografije svoje mladosti.

:54:45
Naslovnica albuma,
ki te je nekoè ganila.

:54:49
Naslovnica albuma?
:54:50
So nekatere stvari...
:54:51
za katere še nisi dovolj star,
da bi jih razumel.

:54:54
Film, ki si ga nekoè videl pozno ponoèi,
:54:56
ki ti je pokazal, kakšen je lahko oèe...

predogled.
naslednjo.