Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:55:09
ali kakšna je lahko ljubezen.
:55:12
To je bila prijazna ženska...
:55:13
posameznik...
:55:16
veè kot enaka tebi.
:55:19
Komajda si jo poznal
v resniènem življenju,

:55:20
toda v tvojem
Lucid Dreamu

:55:23
je bila ona tvoj rešitelj.
:55:29
Kaj se je zgodilo v mojem
resniènem življenju? Nekaj se je.

:55:32
Kaj ste izbrisali?
:55:34
Hoèeš zares vedeti?
:55:38
Povej mi vse.
:55:41
Jutro po noènem klubu
si se prebudil na tisti ulici...

:55:44
z maèkom in sam.
:55:45
Vstal si in odšel.
:55:48
Nikoli veè nisi videl Sofie.
:55:57
Nisem ubil Sofie.
:56:00
Ne.
:56:03
Boril si se z odborom, "Sedmimi palèki",
za nadzor nad podjetjem...

:56:08
in na koncu je bil Thomas Tipp,
prijatelj tvojega oèeta,

:56:10
èlovek, ki si mu ohranil delovno mesto,
:56:12
tisti, ki je vrnil podjetje
nazaj pod tvoj nadzor.

:56:16
Tommy.
:56:19
Toda potem...
:56:22
je nekdo umrl.
:56:27
Hrepenel si po Sofiji.
:56:29
Za veè mesecev si se zaprl vase.
:56:32
Bil si sam.
:56:33
Nisi veè mogel
prenesti boleèine, glavobolov.

:56:37
Komaj si funkcioniral.
:56:40
Našel sem te na internetu.
:56:46
Podpisal sem pogodbo s tabo,
in potem...


predogled.
naslednjo.