Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:56:00
Ne.
:56:03
Boril si se z odborom, "Sedmimi palèki",
za nadzor nad podjetjem...

:56:08
in na koncu je bil Thomas Tipp,
prijatelj tvojega oèeta,

:56:10
èlovek, ki si mu ohranil delovno mesto,
:56:12
tisti, ki je vrnil podjetje
nazaj pod tvoj nadzor.

:56:16
Tommy.
:56:19
Toda potem...
:56:22
je nekdo umrl.
:56:27
Hrepenel si po Sofiji.
:56:29
Za veè mesecev si se zaprl vase.
:56:32
Bil si sam.
:56:33
Nisi veè mogel
prenesti boleèine, glavobolov.

:56:37
Komaj si funkcioniral.
:56:40
Našel sem te na internetu.
:56:46
Podpisal sem pogodbo s tabo,
in potem...

:57:10
Spomnim se.
:57:21
Nekdo je umrl.
:57:24
To sem bil jaz.
:57:33
In nekega dne konec decembra...
:57:36
si se nam predal.
:57:41
Zdaj si v zaèasno ustavljenem stanju.
:57:47
Tvoj prijatelj Brian Shelby
:57:49
je priredil 3-dnevni memorial
v tvojem prejšnjem stanovanju.

:57:52
Bil je tvoj resnièni prijatelj.

predogled.
naslednjo.