Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:59:10
Majhne stvari so tiste.
:59:17
Majhne stvari.
:59:20
Niè ni veèjega, kajne?
:59:31
Tvoja podzavest
je povzroèala probleme.

:59:36
Tvoje sanje so se
spreobrnile v noèno moro.

:59:40
Napaka je bila popravljena.
:59:44
Torej, vse, kar moram narediti, je,
da si nekaj predstavljam.

:59:46
Kot èe bi hotel...
:59:48
McCaba, da se vrne ravno zdaj...
:59:50
David!
:59:54
Poslušaj me!
:59:56
Ti ljudje so nevarni.
:59:59
V težavah sva.
Takoj morava s te strehe.

1:00:06
Zdaj smo na pavzi...
1:00:08
in ti si pred tem, da se vrneš
v svoj Lucid Dream. - Na pavzi?

1:00:11
- Z vsemi izboljšavami
1:00:13
se vsega tega ne boš spomnil,
1:00:15
niti ti ne bomo zaraèunali
tehniène pomoèi.

1:00:18
Zdaj je tvoj trenutek odloèitve.
1:00:21
Lahko se vrneš v svoj Lucid Dream
in živiš èudovito življenje

1:00:25
s Sofio ali s komerkoli želiš...
1:00:29
ali pa izbereš zunanji svet.
1:00:34
"Zunanji svet".
1:00:38
In lahko me prenesete nazaj...
1:00:40
kot psa Bennya?
1:00:42
Da.
1:00:43
Kot psa Bennya.
1:00:47
Tvoj obraz in telo
lahko zdaj seveda popravimo.

1:00:51
Toda stvari so zdaj
zelo drugaène...

1:00:54
in tvoja finanèna sredstva
ne bodo dolgo trajala.

1:00:58
Tvoja skupina opazovalcev
èaka na tvojo odloèitev.


predogled.
naslednjo.