Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:00:06
Zdaj smo na pavzi...
1:00:08
in ti si pred tem, da se vrneš
v svoj Lucid Dream. - Na pavzi?

1:00:11
- Z vsemi izboljšavami
1:00:13
se vsega tega ne boš spomnil,
1:00:15
niti ti ne bomo zaraèunali
tehniène pomoèi.

1:00:18
Zdaj je tvoj trenutek odloèitve.
1:00:21
Lahko se vrneš v svoj Lucid Dream
in živiš èudovito življenje

1:00:25
s Sofio ali s komerkoli želiš...
1:00:29
ali pa izbereš zunanji svet.
1:00:34
"Zunanji svet".
1:00:38
In lahko me prenesete nazaj...
1:00:40
kot psa Bennya?
1:00:42
Da.
1:00:43
Kot psa Bennya.
1:00:47
Tvoj obraz in telo
lahko zdaj seveda popravimo.

1:00:51
Toda stvari so zdaj
zelo drugaène...

1:00:54
in tvoja finanèna sredstva
ne bodo dolgo trajala.

1:00:58
Tvoja skupina opazovalcev
èaka na tvojo odloèitev.

1:01:06
Ni nobenih zagotovil...
1:01:08
toda zapomni si...
1:01:10
celo v prihodnosti...
1:01:12
sladko ni nikoli sladko...
1:01:15
brez kislega.
1:01:35
Kako sem bom zbudil?
1:01:37
Odloèitev je tvoja.
1:01:44
In jaz sem izbral ta scenarij, a ne?
1:01:48
Da, da bi se sooèil s svojim
zadnjim strahom pred višino.

1:01:53
David, ne poslušaj ga.
1:01:55
Prav si imel.
To je "Sedem palèkov". Namestili so ti!

1:01:58
Ne moreš mu zaupati.

predogled.
naslednjo.