Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:00
Четирийсетте разбойници !
:07:11
Добре.
:07:17
Призовах ви
:07:20
по старите закони на битката
:07:23
да се съберем на това място,
:07:26
за да изясним веднъж завинаги
:07:29
кой управлява Файв Пойнтс.
:07:32
Ние - местните, с рождено право
на тази блага земя,

:07:38
или чуждите нашественици,
които я оскверняват.

:07:46
Приемам предизвикателството
на т.нар. "местни".

:07:50
Вие морите хората на всеки ъгъл.
:07:53
Но днес на това
ще бъде сложен краят.

:07:56
Защото нека се знае,
че ръката, която ни заплашва,

:07:59
ще бъде отрязана в миг.

Преглед.
следващата.