Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:03
Погледнете към мен !
:02:07
Кой падна под моя нож?
:02:17
Татко, изправи се!
:02:20
Къде си?
:02:25
О, сине мой. . .
:02:30
Не бива да извръщаш поглед.
:02:40
Скоро всичко ще свърши, отче.
:02:45
Довърши ме.
:03:03
Това ще ти трябва
по пътя към отвъдното.

:03:15
Днешните трофеи
ще бъдат уши и носове.

:03:19
Но ничия ръка да не го докосва !
:03:24
Ничия ръка не ще го докосне!
:03:29
Той ще премине
към оня свят непокътнат.

:03:33
С почит.
:03:35
Първо да си взема дължимото.
:03:43
Не!
:03:46
Да, справедливо е.
Малко неуместно, но справедливо.

:03:55
Моите съболезнования.
:03:58
Какво ще правим с момчето?

Преглед.
следващата.