Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:03
Това ще ти трябва
по пътя към отвъдното.

:03:15
Днешните трофеи
ще бъдат уши и носове.

:03:19
Но ничия ръка да не го докосва !
:03:24
Ничия ръка не ще го докосне!
:03:29
Той ще премине
към оня свят непокътнат.

:03:33
С почит.
:03:35
Първо да си взема дължимото.
:03:43
Не!
:03:46
Да, справедливо е.
Малко неуместно, но справедливо.

:03:55
Моите съболезнования.
:03:58
Какво ще правим с момчето?
:04:00
Погледни ме.
:04:07
Предайте го на властите.
:04:09
Погрижете се да получи
добро образование.

:04:12
Сбогувай се с баща си, момче.
:04:27
Бързо! Влизай тук!
:04:49
Отиваш в "Хелгейт", синко.
:04:53
Отец Валън загина благородно. . .
- Пусни ме!

:04:56
. . . но с неговите
Разярени зайци е свършено. . .

:04:59
И те вече са извън закона.

Преглед.
следващата.