Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:15
Отче!
:02:03
Погледнете към мен !
:02:07
Кой падна под моя нож?
:02:17
Татко, изправи се!
:02:20
Къде си?
:02:25
О, сине мой. . .
:02:30
Не бива да извръщаш поглед.
:02:40
Скоро всичко ще свърши, отче.
:02:45
Довърши ме.

Преглед.
следващата.