Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:04
Господ ти е простил.
:06:07
Ти също трябва да простиш.
:06:11
Отиваш в страна,
разкъсвана от гражданска война.

:06:16
Благодаря ви, преподобни.
:06:21
Бъди с нас в изпитанията,
които ни предстоят.

:06:24
Войната трябва да свърши. . .
:06:26
. . . и чумата на робството,
която ни споходи,

:06:29
да изчезне завинаги от тази земя.
:06:35
ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ "ХЕЛГЕЙТ"
:06:37
ОСТРОВ БЛЕКУЕЛ,
НЮ ЙОРК

:06:48
СВЕТАТА БИБЛИЯ
:06:55
КРАЙ НА РОБСТВОТО
:07:03
През втората година
на Гражданската война,

:07:05
когато ирландските отряди
маршируваха по улиците,

:07:09
Ню Йорк бе град, гъмжащ от банди.
Воюващи главатари, богати и бедни.

:07:15
Долу Линкълн !
Линкълн ще пороби всички бели !

:07:19
Едва ли можеше да се нарече град.
По-скоро бе една пещ,

:07:23
в която един ден щеше
да се изкове истински град.

:07:26
Само така, момчета. Жертвайте се
за черните ви приятелчета.

:07:32
Трябваше да подкрепим
по-силен кандидат срещу Линкълн.

:07:37
Не сме ли различни от чернилките?
- Ти не си.

:07:41
Господ да пази Съюза !
- Това е Съюзът.

:07:45
Връщай се в Африка, чернилке!
:07:51
Най-ожесточеният спор бе заради
Закона за военната повинност -

:07:55
първият по рода си
в историята на Съюза.

:07:58
Не щем никакви чернилки !

Преглед.
следващата.