Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:03
През втората година
на Гражданската война,

:07:05
когато ирландските отряди
маршируваха по улиците,

:07:09
Ню Йорк бе град, гъмжащ от банди.
Воюващи главатари, богати и бедни.

:07:15
Долу Линкълн !
Линкълн ще пороби всички бели !

:07:19
Едва ли можеше да се нарече град.
По-скоро бе една пещ,

:07:23
в която един ден щеше
да се изкове истински град.

:07:26
Само така, момчета. Жертвайте се
за черните ви приятелчета.

:07:32
Трябваше да подкрепим
по-силен кандидат срещу Линкълн.

:07:37
Не сме ли различни от чернилките?
- Ти не си.

:07:41
Господ да пази Съюза !
- Това е Съюзът.

:07:45
Връщай се в Африка, чернилке!
:07:51
Най-ожесточеният спор бе заради
Закона за военната повинност -

:07:55
първият по рода си
в историята на Съюза.

:07:58
Не щем никакви чернилки !
:08:05
ИРЛАНДСКА ИНВАЗИЯ

Преглед.
следващата.