Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:08
Запишете се в армията, младежи.
Храна три пъти дневно!

:00:11
Когато ирландците емигрирали в Ню Йорк,
градът пламтял в треска.

:00:16
Подгонени от големия глад,
те пристигали с кораби на тълпи.

:00:20
И били посрещани сърдечно.
:00:22
Връщайте се в Ирландия, мухльовци !
- На кораба, боклуци !

:00:27
"Хелгейт" бе едва на 2 часа път
от града, а ме взеха за емигрант.

:00:33
Нищо чудно. В Ню Йорк съществуваха
безброй акценти.

:00:37
И за местните ние бяхме едни и същи.
:00:46
Добре дошъл в Америка, синко.
Дългото пътуване приключи.

:00:49
Връщайте се в родината си !
:00:52
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА "ТАМАНИ"
ТАМАНИ ХОЛ

:00:55
ПОЛИТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО
НА ДЕМОКРАТИТЕ

:00:59
Ню Йорк обичаше Уилям Туийд,
но и го мразеше.

:01:03
И онези от нас,
които се опитваха да крадат,

:01:06
не можеха да не му се възхищават.
- Г-н Кътинг. Господа.

:01:10
За мен е чест, че сте тук.
- Г-н Туийд.

:01:14
Господине! Ако обичате!
:01:17
Плашите ги.
- Е, и?

:01:20
Не му обръщайте внимание.
Преди беше ирландец.

:01:24
Ето ги и Файв Пойнтс.
"Алеята на убийците",

:01:28
сградата "Брикбет",
"Адските порти". . .

:01:32
Погледнете лицето на горкото дете.
:01:37
То живее в нищета,
в забравено от Бога свърталище

:01:41
на поквара и мизерия.
:01:45
Реформаторите идваха всяка година.
:01:47
И с всяка година
Файв Пойнтс ставаше по-зле.

:01:50
Сякаш се харесваше да бъде мръсен.
:01:54
Къде да отида?
- Преподобният иска да се махаш.

:01:57
Не може да правите така !
- Хайде, плужек нещастен !


Преглед.
следващата.