Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:03
И онези от нас,
които се опитваха да крадат,

:01:06
не можеха да не му се възхищават.
- Г-н Кътинг. Господа.

:01:10
За мен е чест, че сте тук.
- Г-н Туийд.

:01:14
Господине! Ако обичате!
:01:17
Плашите ги.
- Е, и?

:01:20
Не му обръщайте внимание.
Преди беше ирландец.

:01:24
Ето ги и Файв Пойнтс.
"Алеята на убийците",

:01:28
сградата "Брикбет",
"Адските порти". . .

:01:32
Погледнете лицето на горкото дете.
:01:37
То живее в нищета,
в забравено от Бога свърталище

:01:41
на поквара и мизерия.
:01:45
Реформаторите идваха всяка година.
:01:47
И с всяка година
Файв Пойнтс ставаше по-зле.

:01:50
Сякаш се харесваше да бъде мръсен.
:01:54
Къде да отида?
- Преподобният иска да се махаш.

:01:57
Не може да правите така !
- Хайде, плужек нещастен !

:02:10
Искам да знаеш, Бил,
че всеки ден слизам до брега

:02:14
и посрещам ирландците с топла супа.
:02:16
Така подпомагам
политическата си кауза.

:02:19
Видях те.
Вероятно и ти си ме забелязал.

:02:22
Да, хвърляше павета и проклинаше
всеки, който слиза от корабите.

:02:27
Идва ми да гръмна всеки, преди
да е стъпил на американска земя.

:02:58
Улица "Мълбери" и улица "Уорт",

Преглед.
следващата.