Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:10
Искам да знаеш, Бил,
че всеки ден слизам до брега

:02:14
и посрещам ирландците с топла супа.
:02:16
Така подпомагам
политическата си кауза.

:02:19
Видях те.
Вероятно и ти си ме забелязал.

:02:22
Да, хвърляше павета и проклинаше
всеки, който слиза от корабите.

:02:27
Идва ми да гръмна всеки, преди
да е стъпил на американска земя.

:02:58
Улица "Мълбери" и улица "Уорт",
:03:03
улица "Крос", улица "Ориндж"
и улица "Литъл У отър".

:03:08
Всяко от разклоненията
на Файв Пойнтс е пръст.

:03:11
Като затворя дланта си,
става юмрук.

:03:15
И по всяко време
мога да го насоча срещу теб.

:03:19
Но ние говорим за различни неща.
:03:21
Аз говоря за граждански дълг.
Отговорността към народа ни.

:03:25
У чилища и болници,
канализация, електричество,

:03:28
улични съоръжения, работа. . .
:03:53
Свети архангел Михаиле,
пази ни в битка.

:03:57
Бъди наш закрилник срещу
клопките и лукавостта на Дявола.


Преглед.
следващата.