Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:03
улица "Крос", улица "Ориндж"
и улица "Литъл У отър".

:03:08
Всяко от разклоненията
на Файв Пойнтс е пръст.

:03:11
Като затворя дланта си,
става юмрук.

:03:15
И по всяко време
мога да го насоча срещу теб.

:03:19
Но ние говорим за различни неща.
:03:21
Аз говоря за граждански дълг.
Отговорността към народа ни.

:03:25
У чилища и болници,
канализация, електричество,

:03:28
улични съоръжения, работа. . .
:03:53
Свети архангел Михаиле,
пази ни в битка.

:03:57
Бъди наш закрилник срещу
клопките и лукавостта на Дявола.

:04:01
. . . превозни средства, фериботи. . .
:04:08
хората трябва да разберат,
че всичко това е осъществимо

:04:12
чрез протекцията на "Тамани".
:04:15
Ето защо говоря за съюз
между нашите две организации.

:04:19
Ти говориш за брутална сила.
- Силата отговаря на нашия дух!

:04:24
Впрегни ченгетата.
- Полицията?

:04:26
Не, за бога ! Проявата на закона
трябва да се насърчава !

:04:31
Особено когато той е безсилен.
:04:45
Дай ми силата за това,
което трябва да сторя.

:04:51
Кой си ти?
:04:57
Попитах те кой си.
Какво търсиш тук?


Преглед.
следващата.