Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:01
. . . превозни средства, фериботи. . .
:04:08
хората трябва да разберат,
че всичко това е осъществимо

:04:12
чрез протекцията на "Тамани".
:04:15
Ето защо говоря за съюз
между нашите две организации.

:04:19
Ти говориш за брутална сила.
- Силата отговаря на нашия дух!

:04:24
Впрегни ченгетата.
- Полицията?

:04:26
Не, за бога ! Проявата на закона
трябва да се насърчава !

:04:31
Особено когато той е безсилен.
:04:45
Дай ми силата за това,
което трябва да сторя.

:04:51
Кой си ти?
:04:57
Попитах те кой си.
Какво търсиш тук?

:05:08
Просто си стоя.
- Пребъркай джобовете му, Джими.

:05:14
Не искам да се бием, момчета.
:05:16
Не бери грижа. И без това
ще те ступаме на бърза ръка.

:05:27
Не ме убивай.
:05:37
Откъде го взе?
- Казах ти, че не искам да се бием !

:05:41
Защо? Виж как добре се справи.
:05:51
Ти си синът на свещеника, нали?
- Остави ме на мира !

:05:56
Не ме помниш, нали?
Навремето се опитах да ти помогна.


Преглед.
следващата.