Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:10
Надута уличница.
:00:14
Бих си проверил джобовете,
:00:17
защото съм сигурен,
че ти задигна часовника.

:00:24
Позволих й да го вземе.
:00:26
Непрестанно й давам
да си свива разни неща.

:00:29
Наистина ли?
:00:36
Винаги сме се радвали,
щом избухне пожар.

:00:39
Шанс е да свиеш по нещо.
:00:41
И дойдат ли ченгетата,
настава истинско зрелище.

:00:45
Общинската полиция воюваше
с градската полиция.

:00:49
А тя воюваше с уличните банди.
- Бързо. Злите кавгаджии идват.

:00:54
Имаше 37 аматьорски
пожарни команди,
които воюваха една с друга.

:00:58
Злите кавгаджии са на път, Туийд,
и ще ти разкажат играта.

:01:05
Хайде, момчета. . . Вадете маркуча !
:01:16
Злите кавгаджии пристигат!
Направете ги на пух и прах!

:01:22
Разгонете фамилията
на момчетата от Бауъри !

:01:25
Бързо, преди да разграбят всичко!
- Спрете ги ! Те разграбват всичко!

:01:30
Следващия път
първо повикайте "Тамани".

:01:33
Все още можете
да спасите къщата ми.

:01:37
Хайде. Нали беше без пукнат грош?
:01:46
Грабвай каквото можеш, Джони.
И да се махаме!

:01:49
Не виждаш ли, че сградата
изгаря до основи?

:01:52
А ти знаеш ли, че районът е
изцяло под мой контрол

:01:56
и че ти отговаряш само за Бауъри?

Преглед.
следващата.