Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:05
Хайде, момчета. . . Вадете маркуча !
:01:16
Злите кавгаджии пристигат!
Направете ги на пух и прах!

:01:22
Разгонете фамилията
на момчетата от Бауъри !

:01:25
Бързо, преди да разграбят всичко!
- Спрете ги ! Те разграбват всичко!

:01:30
Следващия път
първо повикайте "Тамани".

:01:33
Все още можете
да спасите къщата ми.

:01:37
Хайде. Нали беше без пукнат грош?
:01:46
Грабвай каквото можеш, Джони.
И да се махаме!

:01:49
Не виждаш ли, че сградата
изгаря до основи?

:01:52
А ти знаеш ли, че районът е
изцяло под мой контрол

:01:56
и че ти отговаряш само за Бауъри?
:02:05
И в края на краищата ви победихме!
- Така ли?

:02:14
Ето ги Злите кавгаджии.
Да ги размажем на паветата !

:02:17
Пролейте малко кръв!
Дребен, иди да се включиш.

:02:22
Разчистете пътя за Бил Касапина !
- На работа, момчета !

:02:27
Какъв е смисълът?
Огънят е унищожил всичко ценно.

:02:31
Момчета ! Не тази сграда, другата !
Вземайте каквото искате от нея.

:02:37
Какво правите?
Тази не гори. Това е моята къща !

:02:45
Джони !
- Помощ!

:02:50
Помощ!

Преглед.
следващата.