Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:05
И в края на краищата ви победихме!
- Така ли?

:02:14
Ето ги Злите кавгаджии.
Да ги размажем на паветата !

:02:17
Пролейте малко кръв!
Дребен, иди да се включиш.

:02:22
Разчистете пътя за Бил Касапина !
- На работа, момчета !

:02:27
Какъв е смисълът?
Огънят е унищожил всичко ценно.

:02:31
Момчета ! Не тази сграда, другата !
Вземайте каквото искате от нея.

:02:37
Какво правите?
Тази не гори. Това е моята къща !

:02:45
Джони !
- Помощ!

:02:50
Помощ!
:03:02
Хайде! Изправи се, Джони !
Остави го!

:03:13
Вие двамата ! Махайте се оттук!
:03:31
Казва се Амстердам.
:03:36
Как е носът ти?
- Не много зле.

:03:39
Ако си свил нещо -
или го даваш, или изчезваш.

:03:54
Това ли е всичко?
- Да.

:03:59
Цялата плячка идва тук.
Ние я пласираме,


Преглед.
следващата.