Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:02
Хайде! Изправи се, Джони !
Остави го!

:03:13
Вие двамата ! Махайте се оттук!
:03:31
Казва се Амстердам.
:03:36
Как е носът ти?
- Не много зле.

:03:39
Ако си свил нещо -
или го даваш, или изчезваш.

:03:54
Това ли е всичко?
- Да.

:03:59
Цялата плячка идва тук.
Ние я пласираме,

:04:03
Джони занася процента на местните,
останалото делим.

:04:07
По равно за всеки от бандата.
Одобряваш ли, Хелгейт?

:04:13
Да одобрявам ли?
Какво има, мъник?

:04:16
Сам не можеш ли да решиш?
:04:19
Ще ти клъцна гръцмуля !
:04:27
Първо уредете сметките си с мен,
а после помежду си.

:04:34
Идвам за полагащия ми се дял.
:04:52
Я виж ти. . .
:04:55
Хич не е зле за плячка.
Когато някой казва,

:04:59
че страната отива по дяволите,
аз им казвам :


Преглед.
следващата.