Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:03
Джони занася процента на местните,
останалото делим.

:04:07
По равно за всеки от бандата.
Одобряваш ли, Хелгейт?

:04:13
Да одобрявам ли?
Какво има, мъник?

:04:16
Сам не можеш ли да решиш?
:04:19
Ще ти клъцна гръцмуля !
:04:27
Първо уредете сметките си с мен,
а после помежду си.

:04:34
Идвам за полагащия ми се дял.
:04:52
Я виж ти. . .
:04:55
Хич не е зле за плячка.
Когато някой казва,

:04:59
че страната отива по дяволите,
аз им казвам :

:05:02
"Вижте как са се потрудили
момчетата от Файв Пойнтс."

:05:07
Това е само
за моята госпожа Мълрейни.

:05:11
Хайде, Джак, остави нещо
да отчетем на Касапина.

:05:16
Ще ни оставаш ли?
:05:29
Тая музика не ми се нрави.
:05:38
Благодаря ви, момчета. И умната.

Преглед.
следващата.