Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:02
"Вижте как са се потрудили
момчетата от Файв Пойнтс."

:05:07
Това е само
за моята госпожа Мълрейни.

:05:11
Хайде, Джак, остави нещо
да отчетем на Касапина.

:05:16
Ще ни оставаш ли?
:05:29
Тая музика не ми се нрави.
:05:38
Благодаря ви, момчета. И умната.
:06:01
Всяка година местните
празнуваха убийството на баща ми. . .

:06:06
В китайския квартал,
на улица "Мот".

:06:11
Жълтурите мразеха
местните повече и от нас.

:06:18
Барабанът бие и Касапина изпива
чаша горящ алкохол.

:06:26
Когато убиваш крал,
не го промушваш в тъмното.

:06:33
Убиваш го там, където цялата тълпа
ще гледа как той умира.

:06:38
САТАНИНСКО СВЪРТАЛИЩЕ
:06:42
Имаш ли огънче?

Преглед.
следващата.